Vyhledávání


Kontakt

FanClub SHK Hodonín

E-mail: hfcdrtici@seznam.cz

Návštěvnost stránek

TOPlist

Podmínky členství

• Členem HFC Drtiči Hodonín se může stát občan ČR nebo občan jiné státní příslušnosti mající trvalý pobyt v ČR, který před stávající sezónou dovršil 18 let věku a není stíhán orgány v trestním řízení pro závažnou trestnou činnost.

• Členem se taktéž může stát osoba mladší 18 let za splnění stejných podmínek a za předpokladu, že přihlášku do HFC podepíše zákonný zástupce.

• Počátek členství v HFC je datován podáním řádné přihlášky a zaplacením členského příspěvku (300,- Kč na rok, tj. 25,- Kč měsíčně). Na základě splnění těchto požadavků, bude členovi vystavena členská průkazka.

 

Co mi členství ve FanClubu přinese?

Členům FanClubu bude poskytována celá řada výhod plynoucích z jejich členství (další budou postupem času přibývat):

• Členové FanClubu budou mít slevy na sortiment zboží pro fanoušky ve FanShopu.

• Člen FanClubu může obdržet volnou (či levnější) vstupenku na venkovní utkání (každý klub poskytuje hostujícím fanouškům několik volných vstupenek na zápas - tyto vstupenky, budou-li, tak budou rozděleny mezi členy FanClubu).

• Člen FanClubu má právo na koupi permanentní vstupenky za zvýhodněnou cenu určenou samotným klubem.

• Člen FanClubu má přednostní právo zúčastnit se případných autobusových zájezdů na hřiště soupeřů (tzn. pokud někdo není přihlášen na zájezd a přijde k autobusu, kde ještě zbývají volná místa, budou při obsazování těchto míst preferováni členové HFC).

• Všem členům FanClubu budou zaznamenávány účasti na venkovních utkáních - pravidelní a nejčastější účastníci výjezdů získají po skončení sezony od FanClubu i samotného klubu výhody například v podobě permanentní vstupenky zdarma.

• Člen FanClubu má hlasovací právo na valných hromadách HFC a může být rovněž volen do vedení HFC.

• Pouze člen FanClubu bude mít přístup do kabiny mužstva při zvláštních příležitostech (oslavy apod.).


Kde a jak se přihlásit?

• Přihlášku do HFC Drtiči Hodonín můžete podat osobně - předáním přihlašovacího formuláře ( který stáhnete zde ) u členů vedení HFC (domácí zápasy v sektoru domácího kotle), nebo po domluvě na e-mailu: hfcdrtici@seznam.cz.

• Po zaplacení členského příspěvku ve výši 300,- Kč na sezonu, budete zapsáni mezi řádné členy HFC a bude vám vystaven členský průkaz.